For our Belgian donors

Voor wie een steentje vanuit België wil bijdragen

Belgische donors kunnen fiscaal aftrekbaar storten (vanaf €40) op rekening Bpost bank
IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21, B-1000 Brussel.
Vermeld a.u.b. JWHOUSE, CA – KBFUS op je overschrijving.

Indien je je gift liever online overmaakt, klik dan hier en volg de richtlijnen. Alvast van harte bedankt voor je steun!

Belgian Donors for the JW House